قیمت پایانی تغییر درصد
13,784 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,784 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,784 0.00 0.00
اولین قیمت 13,784
قیمت دیروز 13,784
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,784 12,472
بازه هفته 13,784 12,328
بازه سال - -
P/E 3239240
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.514 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
178 2.518 میلیون 13,784 17,000 921 1
2 20,740 13,783 19,977 600 1
2 306 13,700 21,900 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65