قیمت پایانی تغییر درصد
4,833 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,877 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,833 0.00 0.00
اولین قیمت 4,639
قیمت دیروز 4,833
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,877 4,413
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1135755
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 93,045 4,877 4,889 8,575 1
1 2,000 4,875 4,950 3,230 1
1 2,000 4,800 5,025 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65