قیمت پایانی تغییر درصد
5,820 277.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 5,820 277.00 5.00
قیمت پایانی 5,820 277.00 5.00
اولین قیمت 5,819
قیمت دیروز 5,543
بازه روز 5,820 5,819
قیمت مجاز 5,820 5,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1367700
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 166
حجم معاملات 1.277 میلیون
ارزش معاملات 7.433 میلیارد
ارزش بازار 1.397 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.277 میلیون 576,294
حقوقی 0 700,872
تعداد خرید فروش
مجموع 62 32
حقیقی 62 29
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.079 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 164,095 5,820 6,299 148 1
1 800 5,751 6,333 3,000 1
1 5,000 5,750 6,920 7,511 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65