قیمت پایانی تغییر درصد
9,870 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,870 0.00 0.00
اولین قیمت 9,853
قیمت دیروز 9,870
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,889 9,853
بازه هفته 10,371 10,371
بازه سال - -
P/E 2319450
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.948 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 95,662 9,855 9,860 3,276 2
1 106 9,854 9,997 3,277 1
2 54,495 9,853 10,000 23,125 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65