قیمت پایانی تغییر درصد
6,084 104.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 6,011 31.00 0.52
قیمت پایانی 6,084 104.00 1.74
اولین قیمت 5,918
قیمت دیروز 5,980
بازه روز 6,190 5,917
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1429740
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 130
حجم معاملات 517,232
ارزش معاملات 3.147 میلیارد
ارزش بازار 1.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 517,232 511,565
حقوقی 0 5,667
تعداد خرید فروش
مجموع 44 40
حقیقی 44 39
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 34.478 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 6,020 6,155 9,000 2
1 2,000 6,012 6,179 2,000 1
1 12,000 6,010 6,180 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65