قیمت پایانی تغییر درصد
6,746 257.00 3.96

داده ها

آخرین معامله 6,450 39.00 0.60
قیمت پایانی 6,746 257.00 3.96
اولین قیمت 6,748
قیمت دیروز 6,489
بازه روز 6,813 6,303
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1585310
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 597
حجم معاملات 2.652 میلیون
ارزش معاملات 17.891 میلیارد
ارزش بازار 1.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.653 میلیون 2.312 میلیون
حقوقی 0 341,196
تعداد خرید فروش
مجموع 185 209
حقیقی 185 207
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.302 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,295 6,451 6,550 860 1
3 6,772 6,450 6,575 5,000 1
1 500 6,449 6,639 8,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65