قیمت پایانی تغییر درصد
5,408 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,377 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,408 0.00 0.00
اولین قیمت 5,444
قیمت دیروز 5,408
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,906 5,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1270880
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,580 1,000 1
0 0 0 5,599 380 1
0 0 0 5,648 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65