داده ها

آخرین معامله 3,366 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,346 0.00 0.00
اولین قیمت 3,309
قیمت دیروز 3,346
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,361 3,167
بازه هفته 3,530 3,400
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 903.42 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
130 1.133 میلیون 3,361 0 0 0
2 1,300 3,360 0 0 0
1 5,000 3,275 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65