قیمت پایانی تغییر درصد
2,467 50.00 2.07

داده ها

آخرین معامله 2,479 62.00 2.57
قیمت پایانی 2,467 50.00 2.07
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,417
بازه روز 2,550 2,341
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 469
حجم معاملات 3.292 میلیون
ارزش معاملات 8.119 میلیارد
ارزش بازار 666.09 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.292 میلیون 3.292 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 127 139
حقیقی 127 139
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65