داده ها

آخرین معامله 2,151 30.00 1.41
قیمت پایانی 2,139 18.00 0.85
اولین قیمت 2,194
قیمت دیروز 2,121
بازه روز 2,194 2,099
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 465
حجم معاملات 3.269 میلیون
ارزش معاملات 6.99 میلیارد
ارزش بازار 577.53 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.269 میلیون 3.269 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 142 144
حقیقی 142 144
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65