قیمت پایانی تغییر درصد
9,459 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,459 0.00 0.00
اولین قیمت 9,985
قیمت دیروز 9,459
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 10,000 9,049
بازه سال - -
P/E 5457843
تعداد سهام 797.28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.541 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65