قیمت پایانی تغییر درصد
7,005 389.00 5.26

داده ها

آخرین معامله 7,046 348.00 4.71
قیمت پایانی 7,005 389.00 5.26
اولین قیمت 7,127
قیمت دیروز 7,394
بازه روز 7,277 6,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4041885
تعداد سهام 398.64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 442
حجم معاملات 920,179
ارزش معاملات 6.446 میلیارد
ارزش بازار 2.792 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 930,179 930,179
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 209 119
حقیقی 209 119
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65