داده ها

آخرین معامله 4,480 54.00 1.19
قیمت پایانی 4,355 179.00 3.95
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,534
بازه روز 4,578 4,351
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2512835
تعداد سهام 398.64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 33,835
ارزش معاملات 147.362 میلیون
ارزش بازار 1.736 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33,835 83,835
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 15
حقیقی 7 15
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 217.75 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65