قیمت پایانی تغییر درصد
8,102 401.00 5.21

داده ها

آخرین معامله 8,217 516.00 6.70
قیمت پایانی 8,102 401.00 5.21
اولین قیمت 7,844
قیمت دیروز 7,701
بازه روز 8,360 7,501
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4674854
تعداد سهام 797.28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 493
حجم معاملات 1.188 میلیون
ارزش معاملات 9.626 میلیارد
ارزش بازار 6.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.164 میلیون 1.188 میلیون
حقوقی 23,770 0
تعداد خرید فروش
مجموع 201 141
حقیقی 200 141
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 192.585 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65