قیمت پایانی تغییر درصد
1,387 32.00 2.36

داده ها

آخرین معامله 1,391 36.00 2.66
قیمت پایانی 1,387 32.00 2.36
اولین قیمت 1,333
قیمت دیروز 1,355
بازه روز 1,439 1,306
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 366168
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 740
حجم معاملات 4.601 میلیون
ارزش معاملات 6.38 میلیارد
ارزش بازار 2.081 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.401 میلیون 4.601 میلیون
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 200 225
حقیقی 199 225
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 277.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65