قیمت پایانی تغییر درصد
1,736 48.00 2.69

داده ها

آخرین معامله 1,755 29.00 1.63
قیمت پایانی 1,736 48.00 2.69
اولین قیمت 1,784
قیمت دیروز 1,784
بازه روز 1,784 1,731
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 458304
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 371
حجم معاملات 2.593 میلیون
ارزش معاملات 4.501 میلیارد
ارزش بازار 2.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.593 میلیون 2.593 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 150 82
حقیقی 150 82
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65