قیمت پایانی تغییر درصد
13,067 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,067 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 13,067
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 13,000 13,000
بازه سال - -
P/E 9042364
تعداد سهام 3.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 47.041 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65