قیمت پایانی تغییر درصد
6,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,783 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,811 0.00 0.00
اولین قیمت 7,230
قیمت دیروز 6,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,830 6,180
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7791784
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 185 5,890 6,783 64,457 6
0 0 0 6,869 3,000 1
0 0 0 6,975 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65