قیمت پایانی تغییر درصد
27,837 1,033.00 3.85

داده ها

آخرین معامله 28,100 1,296.00 4.84
قیمت پایانی 27,837 1,033.00 3.85
اولین قیمت 27,990
قیمت دیروز 26,804
بازه روز 28,144 27,055
قیمت مجاز 28,144 25,464
بازه هفته 26,829 25,697
بازه سال - -
P/E 31845528
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 1,218
حجم معاملات 1.786 میلیون
ارزش معاملات 49.723 میلیارد
ارزش بازار 16.702 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.648 میلیون 1.499 میلیون
حقوقی 138,510 286,811
تعداد خرید فروش
مجموع 578 224
حقیقی 577 221
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.128 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,666 28,000 28,143 10,000 1
2 10,038 27,950 28,144 135,163 11
1 36 27,923 35,942 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65