قیمت پایانی تغییر درصد
5,987 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,862 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,987 0.00 0.00
اولین قیمت 6,040
قیمت دیروز 5,987
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,286 5,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6849128
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.395 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 5,862 5,997 3,000 1
1 3,100 5,861 5,999 5,000 1
2 3,171 5,860 6,000 1,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65