قیمت پایانی تغییر درصد
15,408 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,408 0.00 0.00
اولین قیمت 15,995
قیمت دیروز 15,408
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,769 15,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17626752
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 6,052 15,173 15,328 4,133 1
1 3,298 15,010 15,520 250 1
1 4,000 14,530 15,618 2,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65