قیمت پایانی تغییر درصد
13,286 212.00 1.57

داده ها

آخرین معامله 13,500 2.00 0.01
قیمت پایانی 13,286 212.00 1.57
اولین قیمت 13,400
قیمت دیروز 13,498
بازه روز 13,500 13,001
قیمت مجاز 6,830 6,180
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15199184
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 184
حجم معاملات 525,531
ارزش معاملات 6.982 میلیارد
ارزش بازار 5.314 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 396,494 525,531
حقوقی 129,037 0
تعداد خرید فروش
مجموع 60 68
حقیقی 57 68
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.714 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,634 13,400 13,500 4,655 3
1 2,295 13,322 13,580 20,000 1
1 1,419 13,321 13,582 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65