قیمت پایانی تغییر درصد
32,598 65.00 0.20

داده ها

آخرین معامله 32,150 513.00 1.57
قیمت پایانی 32,598 65.00 0.20
اولین قیمت 33,003
قیمت دیروز 32,663
بازه روز 33,771 31,999
قیمت مجاز 34,296 31,030
بازه هفته 33,397 31,010
بازه سال - -
P/E 37292112
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 1,041
حجم معاملات 798,155
ارزش معاملات 26.018 میلیارد
ارزش بازار 19.559 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 790,966 798,155
حقوقی 7,189 0
تعداد خرید فروش
مجموع 452 262
حقیقی 451 262
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 234.347 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,302 32,100 32,177 100 1
1 35 32,060 32,178 1,000 1
1 310 32,057 32,179 1,904 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65