قیمت پایانی تغییر درصد
2,894 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,892 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,894 0.00 0.00
اولین قیمت 2,892
قیمت دیروز 2,894
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,149 3,010
بازه سال - -
P/E 20258
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65