قیمت پایانی تغییر درصد
2,972 34.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 2,901 105.00 3.49
قیمت پایانی 2,972 34.00 1.13
اولین قیمت 3,088
قیمت دیروز 3,006
بازه روز 3,185 2,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20804
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,379
حجم معاملات 29.055 میلیون
ارزش معاملات 86.357 میلیارد
ارزش بازار 26.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.055 میلیون 29.055 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 993 646
حقیقی 993 646
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65