قیمت پایانی تغییر درصد
3,514 22.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 3,500 36.00 1.02
قیمت پایانی 3,514 22.00 0.62
اولین قیمت 3,534
قیمت دیروز 3,536
بازه روز 3,622 3,478
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,796 3,493
بازه سال - -
P/E 24598
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,782
حجم معاملات 29.514 میلیون
ارزش معاملات 103.703 میلیارد
ارزش بازار 31.626 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.457 میلیون 25.868 میلیون
حقوقی 56,900 3.646 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,204 426
حقیقی 1,202 425
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 12.612 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65