داده ها

آخرین معامله 8,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,421 0.00 0.00
اولین قیمت 8,085
قیمت دیروز 8,421
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,831 8,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1482096
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,155 8,395 120 1
2 2,916 8,152 8,400 2,000 1
2 2,000 8,090 8,485 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65