داده ها

آخرین معامله 4,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,800 0.00 0.00
اولین قیمت 4,650
قیمت دیروز 4,800
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,040 4,560
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 844800
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 104,167

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 691.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 241 4,651 5,040 29,090 1
1 29,719 4,650 5,118 1 1
0 0 0 5,125 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/25)

65