داده ها

آخرین معامله 8,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,760 0.00 0.00
اولین قیمت 8,491
قیمت دیروز 8,760
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,831 8,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1541760
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.261 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,188 8,490 8,867 853 1
0 0 0 8,868 500 1
0 0 0 8,869 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65