داده ها

آخرین معامله 25,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,107 0.00 0.00
اولین قیمت 27,685
قیمت دیروز 26,107
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,686 25,050
بازه هفته 27,500 26,120
بازه سال - -
P/E 4594832
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.759 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 25,132 26,622 2,440 2
2 3,000 25,131 26,623 405 1
1 121 25,122 26,655 54 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65