داده ها

آخرین معامله 7,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,931 0.00 0.00
اولین قیمت 8,310
قیمت دیروز 7,931
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,802 7,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1395856
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 105,020

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,921 2,072 1
0 0 0 7,993 495 1
0 0 0 8,299 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/24)

65