داده ها

آخرین معامله 7,652 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,877 0.00 0.00
اولین قیمت 7,652
قیمت دیروز 7,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,019 7,257
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1386352
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 105,020

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 7,653 8,090 5,000 1
1 3,083 7,652 8,130 200 1
0 0 0 8,450 1,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/28)

65