داده ها

آخرین معامله 4,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,761 0.00 0.00
اولین قیمت 4,690
قیمت دیروز 4,761
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,999 4,523
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 837936
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 685.584 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 113 4,690 4,949 1,837 1
1 3,232 4,525 4,950 4,977 2
0 0 0 4,951 93,842 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/09/12)

65