داده ها

آخرین معامله 31,962 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,400 0.00 0.00
اولین قیمت 31,962
قیمت دیروز 31,400
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,962 28,918
بازه هفته 29,578 24,800
بازه سال - -
P/E 5526400
تعداد سهام 144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
37 32,112 31,962 0 0 0
3 3,792 31,510 0 0 0
1 33 31,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65