قیمت پایانی تغییر درصد
26,339 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,339 0.00 0.00
اولین قیمت 26,339
قیمت دیروز 26,339
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,907 20,631
بازه هفته 23,152 23,152
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 448.1 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.803 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 70,560 21,907 0 0 0
1 550 21,816 0 0 0
1 400 21,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65