قیمت پایانی تغییر درصد
2,458 208.00 9.24

داده ها

آخرین معامله 6,600 4,350.00 193.33
قیمت پایانی 2,458 208.00 9.24
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 2,250
بازه روز 6,600 6,600
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 6,600 6,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 73.065 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 146,130

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 7,000
ارزش معاملات 46.2 میلیون
ارزش بازار 179.594 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65