داده ها

آخرین معامله 2,496 46.00 1.88
قیمت پایانی 2,516 66.00 2.69
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,450
بازه روز 2,589 2,430
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -40256
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 455
حجم معاملات 2.944 میلیون
ارزش معاملات 7.406 میلیارد
ارزش بازار 1.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.604 میلیون 2.894 میلیون
حقوقی 340,056 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 113 124
حقیقی 112 123
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 729.781 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65