داده ها

آخرین معامله 3,382 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,372 0.00 0.00
اولین قیمت 3,399
قیمت دیروز 3,372
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,257 3,069
بازه هفته 3,414 2,889
بازه سال - -
P/E -53952
تعداد سهام 530.283 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 622,359 3,257 3,985 20,500 1
2 5,795 3,242 0 0 0
1 7,242 3,240 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65