قیمت پایانی تغییر درصد
7,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,719 0.00 0.00
اولین قیمت 7,650
قیمت دیروز 7,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,730 6,994
بازه هفته 8,018 6,955
بازه سال - -
P/E 1790808
تعداد سهام 218 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 87,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.683 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 237,967 7,730 8,000 20,000 1
1 157 7,725 8,075 701 1
1 500 7,705 8,200 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65