داده ها

آخرین معامله 2,931 16.00 0.54
قیمت پایانی 2,908 39.00 1.32
اولین قیمت 2,863
قیمت دیروز 2,947
بازه روز 2,963 2,863
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 674656
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 172,354

معاملات

تعداد معاملات 119
حجم معاملات 506,131
ارزش معاملات 1.472 میلیارد
ارزش بازار 430.384 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 485,448 506,131
حقوقی 20,683 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 49
حقیقی 41 49
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 60.146 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,745 2,901 2,934 5,500 1
1 3,427 2,900 2,935 12,450 1
1 500 2,877 2,940 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65