داده ها

آخرین معامله 2,840 149.00 4.98
قیمت پایانی 2,851 138.00 4.62
اولین قیمت 3,090
قیمت دیروز 2,989
بازه روز 3,090 2,840
قیمت مجاز 3,138 2,840
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 661432
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,772

معاملات

تعداد معاملات 161
حجم معاملات 718,140
ارزش معاملات 2.047 میلیارد
ارزش بازار 421.948 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 718,140 718,140
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 54
حقیقی 65 54
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,897 999 1
0 0 0 2,898 353 1
0 0 0 2,899 1,650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65