داده ها

آخرین معامله 4,534 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,378 0.00 0.00
اولین قیمت 4,513
قیمت دیروز 4,378
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1015696
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 172,354

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 647.944 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 58,906 4,534 0 0 0
1 439 4,500 0 0 0
1 1,000 4,497 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65