داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,948 0.00 0.00
اولین قیمت 3,873
قیمت دیروز 3,948
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,082 2,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 915936
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 172,354

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 584.304 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 280 3,976 3,999 21,071 1
6 10,000 3,945 4,000 21,270 3
1 2,541 3,911 4,030 5,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65