داده ها

آخرین معامله 4,055 193.00 5.00
قیمت پایانی 4,054 192.00 4.97
اولین قیمت 4,055
قیمت دیروز 3,862
بازه روز 4,055 4,010
قیمت مجاز 4,055 3,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 940528
تعداد سهام 148 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,906

معاملات

تعداد معاملات 271
حجم معاملات 1.192 میلیون
ارزش معاملات 4.831 میلیارد
ارزش بازار 599.992 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.192 میلیون 1.125 میلیون
حقوقی 0 67,000
تعداد خرید فروش
مجموع 129 69
حقیقی 129 67
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 271.618 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 25,500 4,055 0 0 0
2 1,950 4,014 0 0 0
2 10,800 4,013 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65