قیمت پایانی تغییر درصد
5,656 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,656 0.00 0.00
اولین قیمت 5,870
قیمت دیروز 5,656
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,791 5,241
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1312192
تعداد سهام 218 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,821 5,570 5,589 10,000 1
2 4,581 5,560 5,590 811 1
1 20,000 5,556 5,600 325 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65