قیمت پایانی تغییر درصد
8,987 293.00 3.37

داده ها

آخرین معامله 8,522 172.00 1.98
قیمت پایانی 8,987 293.00 3.37
اولین قیمت 9,128
قیمت دیروز 8,694
بازه روز 9,128 8,500
قیمت مجاز 9,128 8,260
بازه هفته 8,377 8,100
بازه سال - -
P/E 2084984
تعداد سهام 218 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 87,200

معاملات

تعداد معاملات 1,389
حجم معاملات 3.833 میلیون
ارزش معاملات 34.45 میلیارد
ارزش بازار 1.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.802 میلیون 3.833 میلیون
حقوقی 31,538 0
تعداد خرید فروش
مجموع 567 300
حقیقی 565 300
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 283.432 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,750 8,846 830 1
1 50,000 8,540 8,847 1,000 1
1 5,000 8,512 8,849 550 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65