قیمت پایانی تغییر درصد
3,070 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,070 0.00 0.00
اولین قیمت 3,137
قیمت دیروز 3,070
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,246 2,938
بازه هفته 3,169 2,862
بازه سال - -
P/E 116660
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,050 3,058 4,500 1
1 12,255 3,045 3,060 36,513 3
1 370 3,044 3,070 3,405 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65