قیمت پایانی تغییر درصد
2,330 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,330 0.00 0.00
اولین قیمت 2,341
قیمت دیروز 2,330
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,431 2,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88540
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,228 2,356 2,360 24,000 2
6 240,459 2,350 2,365 50,000 1
1 40,082 2,349 2,366 16,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65