قیمت پایانی تغییر درصد
1,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,149 0.00 0.00
اولین قیمت 1,148
قیمت دیروز 1,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,243 1,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43662
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 1,136 1,149 1,000 1
7 342,487 1,134 1,150 2,000 2
1 20,000 1,133 1,151 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65