قیمت پایانی تغییر درصد
1,599 67.00 4.37

داده ها

آخرین معامله 1,608 76.00 4.96
قیمت پایانی 1,599 67.00 4.37
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,532
بازه روز 1,608 1,562
قیمت مجاز 1,608 1,456
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 60762
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,633
حجم معاملات 25.859 میلیون
ارزش معاملات 41.339 میلیارد
ارزش بازار 3.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.809 میلیون 22.859 میلیون
حقوقی 50,000 3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 723 536
حقیقی 722 534
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.717 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 496,569 1,608 1,608 50,000 1
4 57,314 1,607 0 0 0
1 5,000 1,605 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65