قیمت پایانی تغییر درصد
1,199 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,199 0.00 0.00
اولین قیمت 1,227
قیمت دیروز 1,199
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,292 1,170
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45562
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,514 1,209 1,213 3,000 1
2 15,808 1,200 1,214 3,000 1
1 408 1,197 1,217 6,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65