قیمت پایانی تغییر درصد
3,230 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,213 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,230 0.00 0.00
اولین قیمت 3,379
قیمت دیروز 3,230
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,551 3,213
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122740
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 315 3,200 3,213 2.49 میلیون 139
0 0 0 3,214 120 1
0 0 0 3,215 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65