قیمت پایانی تغییر درصد
1,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,390 0.00 0.00
اولین قیمت 1,360
قیمت دیروز 1,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,243 1,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 52820
تعداد سهام 1.96 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,600 1,389 1,393 20,000 1
3 26,512 1,387 1,394 20,000 1
2 15,750 1,386 1,395 25,899 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65