قیمت پایانی تغییر درصد
13,727 440.00 3.31

داده ها

آخرین معامله 13,629 342.00 2.57
قیمت پایانی 13,727 440.00 3.31
اولین قیمت 13,300
قیمت دیروز 13,287
بازه روز 13,899 13,280
قیمت مجاز 14,672 13,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24159520
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 717,566

معاملات

تعداد معاملات 716
حجم معاملات 3.289 میلیون
ارزش معاملات 45.147 میلیارد
ارزش بازار 27.454 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 248,815 1.809 میلیون
حقوقی 3.04 میلیون 1.48 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 113 256
حقیقی 109 251
حقوقی 4 5
تغییر حقوقی به حقیقی 21.417 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,467 13,500 13,629 919 1
1 100 13,420 13,639 3,474 1
1 100 13,410 13,648 487 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65