قیمت پایانی تغییر درصد
16,565 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,602 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,565 0.00 0.00
اولین قیمت 16,000
قیمت دیروز 16,565
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,602 15,022
بازه هفته 16,602 15,610
بازه سال - -
P/E 29154400
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 43.897 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 504,638 16,602 16,630 2,507 3
3 10,125 16,600 16,699 2,000 1
1 901 16,560 16,720 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65