قیمت پایانی تغییر درصد
14,109 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,252 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,109 0.00 0.00
اولین قیمت 13,400
قیمت دیروز 14,109
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,814 13,404
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24831840
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,525

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.218 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 13,810 14,316 710 1
1 1,000 13,801 14,535 300 1
1 1,500 13,610 14,900 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65