قیمت پایانی تغییر درصد
18,127 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,236 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,127 0.00 0.00
اولین قیمت 17,450
قیمت دیروز 18,127
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,152 16,424
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31903520
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 659,892

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.254 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 463,934 18,236 22,000 3,458 1
1 313 18,235 0 0 0
1 1,092 18,231 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65