قیمت پایانی تغییر درصد
14,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,234 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,196 0.00 0.00
اولین قیمت 14,440
قیمت دیروز 14,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,940 13,518
بازه هفته 14,501 13,380
بازه سال - -
P/E 24984960
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 14,230 14,299 594 1
1 80 14,211 14,300 1,576 2
2 1,532 14,201 14,310 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65