قیمت پایانی تغییر درصد
14,871 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,751 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,871 0.00 0.00
اولین قیمت 15,089
قیمت دیروز 14,871
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,672 13,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26172960
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 717,566

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 14,750 14,980 6,820 3
1 100 14,731 14,984 1,776 1
2 700 14,720 14,988 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65