قیمت پایانی تغییر درصد
11,327 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,327 0.00 0.00
اولین قیمت 11,326
قیمت دیروز 11,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,672 13,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19935520
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 717,566

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,540 11,326 11,379 5,269 2
1 88,428 11,325 11,385 3,089 2
16 102,934 11,324 11,400 2,750 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65