قیمت پایانی تغییر درصد
4,813 135.00 2.73

داده ها

آخرین معامله 4,800 148.00 2.99
قیمت پایانی 4,813 135.00 2.73
اولین قیمت 5,060
قیمت دیروز 4,948
بازه روز 5,060 4,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2805979
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 97
حجم معاملات 299,009
ارزش معاملات 1.439 میلیارد
ارزش بازار 4.235 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 290,009 290,009
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 54 23
حقیقی 54 23
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65