قیمت پایانی تغییر درصد
3,305 7.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 3,348 50.00 1.52
قیمت پایانی 3,305 7.00 0.21
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,298
بازه روز 3,358 3,300
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1926815
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 416,739
ارزش معاملات 1.377 میلیارد
ارزش بازار 2.908 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 56,739 416,739
حقوقی 360,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 22
حقیقی 16 22
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.19 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65