قیمت پایانی تغییر درصد
3,582 105.00 2.85

داده ها

آخرین معامله 3,687 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,582 105.00 2.85
اولین قیمت 3,680
قیمت دیروز 3,687
بازه روز 3,687 3,400
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2088306
تعداد سهام 880 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 533,312
ارزش معاملات 1.911 میلیارد
ارزش بازار 3.152 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 362,767 533,312
حقوقی 170,545 0
تعداد خرید فروش
مجموع 49 45
حقیقی 48 45
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 610.892 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65