قیمت پایانی تغییر درصد
12,159 578.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 12,160 579.00 5.00
قیمت پایانی 12,159 578.00 4.99
اولین قیمت 12,160
قیمت دیروز 11,581
بازه روز 12,160 12,106
قیمت مجاز 12,160 11,002
بازه هفته 11,012 10,581
بازه سال - -
P/E 8486982
تعداد سهام 178 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 795
حجم معاملات 3.394 میلیون
ارزش معاملات 41.266 میلیارد
ارزش بازار 2.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.244 میلیون 2.344 میلیون
حقوقی 150,000 1.05 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 223 263
حقیقی 222 261
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 10.943 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
111 1.172 میلیون 12,160 0 0 0
3 778 12,135 0 0 0
1 164 12,129 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65