قیمت پایانی تغییر درصد
6,325 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,226 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,325 0.00 0.00
اولین قیمت 6,280
قیمت دیروز 6,325
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,311 4,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4414850
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 632.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,200 6,500 4,000 1
1 1,000 6,120 6,640 7,600 1
1 10,000 6,112 6,700 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65