قیمت پایانی تغییر درصد
4,976 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,952 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,976 0.00 0.00
اولین قیمت 4,950
قیمت دیروز 4,976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,224 4,728
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3473248
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 497.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,912 5,120 2,000 1
1 1,000 4,911 5,130 1,000 1
1 10,000 4,600 5,149 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65