قیمت پایانی تغییر درصد
4,454 13.00 0.29

داده ها

آخرین معامله 4,410 31.00 0.70
قیمت پایانی 4,454 13.00 0.29
اولین قیمت 4,499
قیمت دیروز 4,441
بازه روز 4,647 4,361
قیمت مجاز 5,311 4,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3108892
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 370
حجم معاملات 1.362 میلیون
ارزش معاملات 6.065 میلیارد
ارزش بازار 445.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.362 میلیون 640,356
حقوقی 0 721,429
تعداد خرید فروش
مجموع 150 57
حقیقی 150 56
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.213 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,800 4,409 4,460 15,860 1
3 3,500 4,408 4,490 3,672 1
1 1,500 4,407 4,500 7,344 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65