قیمت پایانی تغییر درصد
17,964 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,039 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,964 0.00 0.00
اولین قیمت 17,690
قیمت دیروز 17,964
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,039 16,321
بازه هفته 17,490 16,100
بازه سال - -
P/E 12538872
تعداد سهام 178 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.198 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 18,039 0 0 0
1 11,158 18,002 0 0 0
1 60 18,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65