قیمت پایانی تغییر درصد
5,228 91.00 1.77

داده ها

آخرین معامله 5,249 112.00 2.18
قیمت پایانی 5,228 91.00 1.77
اولین قیمت 5,299
قیمت دیروز 5,137
بازه روز 5,299 5,150
قیمت مجاز 3,147 2,849
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3701424
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 157
حجم معاملات 936,486
ارزش معاملات 4.895 میلیارد
ارزش بازار 7.842 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 747,486 1.01 میلیون
حقوقی 262,317 0
تعداد خرید فروش
مجموع 67 50
حقیقی 65 50
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.371 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 103,359 5,220 5,240 5,000 1
1 1,281 5,202 5,249 5,167 2
4 264,000 5,201 5,250 3,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65