قیمت پایانی تغییر درصد
2,935 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,935 0.00 0.00
اولین قیمت 2,910
قیمت دیروز 2,935
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,147 2,849
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2077980
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,480 2,920 2,946 8,566 1
1 5,000 2,916 2,947 500 1
1 7,000 2,915 2,950 6,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65