داده ها

آخرین معامله 3,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,026 0.00 0.00
اولین قیمت 3,070
قیمت دیروز 3,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,278 2,966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2142408
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,572 2,980 3,070 2,000 1
2 5,000 2,970 3,076 4,980 4
2 1,500 2,966 3,078 500,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65