قیمت پایانی تغییر درصد
7,822 300.00 3.69

داده ها

آخرین معامله 7,716 406.00 5.00
قیمت پایانی 7,822 300.00 3.69
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 8,122
بازه روز 8,026 7,716
قیمت مجاز 8,528 7,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5537976
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 532,600
ارزش معاملات 4.146 میلیارد
ارزش بازار 11.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 532,600 332,600
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 106 41
حقیقی 106 40
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.564 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 6,910 7,716 1.032 میلیون 55
1 200 6,255 7,871 2,000 1
1 2,000 4,902 7,890 1,421 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65