قیمت پایانی تغییر درصد
4,808 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,839 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,808 0.00 0.00
اولین قیمت 5,160
قیمت دیروز 4,808
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,293 4,789
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3404064
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.212 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,230 4,820 4,836 2,058 3
1 4,675 4,816 4,839 45 1
2 3,000 4,814 4,840 11,019 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65