قیمت پایانی تغییر درصد
620 8.00 1.27

داده ها

آخرین معامله 613 15.00 2.39
قیمت پایانی 620 8.00 1.27
اولین قیمت 629
قیمت دیروز 628
بازه روز 646 607
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -141360
تعداد سهام 2.337 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 542
حجم معاملات 6.535 میلیون
ارزش معاملات 4.053 میلیارد
ارزش بازار 1.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.535 میلیون 6.535 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 132 95
حقیقی 132 95
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65