قیمت پایانی تغییر درصد
928 71.00 8.28

داده ها

آخرین معامله 942 85.00 9.92
قیمت پایانی 928 71.00 8.28
اولین قیمت 881
قیمت دیروز 857
بازه روز 942 871
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 920 741
بازه سال - -
P/E -211584
تعداد سهام 21.122 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 29,621
حجم معاملات 523.077 میلیون
ارزش معاملات 485.243 میلیارد
ارزش بازار 19.601 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 521.522 میلیون 522.904 میلیون
حقوقی 1.555 میلیون 173,399
تعداد خرید فروش
مجموع 4,747 3,636
حقیقی 4,742 3,634
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.282 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65