قیمت پایانی تغییر درصد
778 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 777 0.00 0.00
قیمت پایانی 778 0.00 0.00
اولین قیمت 776
قیمت دیروز 778
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 859 840
بازه سال - -
P/E -177384
تعداد سهام 21.122 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65