داده ها

آخرین معامله 7,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,697 0.00 0.00
اولین قیمت 7,675
قیمت دیروز 7,697
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,780 6,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 446426
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.731 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,677 7,691 7,787 2,124 1
2 948 7,680 7,800 2,020 3
1 653 7,616 7,857 2,489 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65