داده ها

آخرین معامله 14,849 247.00 1.64
قیمت پایانی 14,974 122.00 0.81
اولین قیمت 15,599
قیمت دیروز 15,096
بازه روز 15,599 14,600
قیمت مجاز 15,850 14,342
بازه هفته 14,990 13,911
بازه سال - -
P/E 868492
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 1,060
حجم معاملات 2.571 میلیون
ارزش معاملات 38.501 میلیارد
ارزش بازار 13.095 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.46 میلیون 2.466 میلیون
حقوقی 110,868 105,248
تعداد خرید فروش
مجموع 443 296
حقیقی 441 295
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 84.154 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,795 14,860 3,000 2
1 3,000 14,738 14,892 1,582 2
1 800 14,720 14,900 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65