داده ها

آخرین معامله 3,113 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,113 0.00 0.00
اولین قیمت 3,113
قیمت دیروز 3,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,113 2,817
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 180554
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 305,461 3,113 3,200 3,000 1
1 5,000 3,050 3,379 4,640 1
1 2,000 3,045 3,400 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65