داده ها

آخرین معامله 9,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,908 0.00 0.00
اولین قیمت 8,227
قیمت دیروز 8,908
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,089 8,225
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 516664
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 300,000 8,701 9,020 11,500 2
21 1.048 میلیون 8,700 9,080 30,000 2
2 6,593 8,660 9,087 1,107 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65