داده ها

آخرین معامله 6,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,742 0.00 0.00
اولین قیمت 6,580
قیمت دیروز 6,742
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,780 6,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 391036
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,150 6,534 6,587 1,000 1
1 2,276 6,524 6,620 5,501 2
2 10,150 6,510 6,645 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65