داده ها

آخرین معامله 3,650 36.00 1.00
قیمت پایانی 3,649 35.00 0.97
اولین قیمت 3,746
قیمت دیروز 3,614
بازه روز 3,774 3,650
قیمت مجاز 3,869 3,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 211642
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 119,687
ارزش معاملات 444.864 میلیون
ارزش بازار 3.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 69,687 119,687
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 16
حقیقی 8 16
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 182.45 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,526 3,765 2,700 1
1 5,000 3,441 3,769 6,000 2
2 4,898 3,434 3,770 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65