داده ها

آخرین معامله 13,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,968 0.00 0.00
اولین قیمت 12,887
قیمت دیروز 12,968
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,531 12,243
بازه هفته 13,531 10,895
بازه سال - -
P/E 752144
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 13,100 13,104 100 1
1 1,000 13,007 13,112 100 1
1 1,000 13,006 13,381 3,646 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65