داده ها

آخرین معامله 8,696 414.00 5.00
قیمت پایانی 8,523 241.00 2.91
اولین قیمت 8,300
قیمت دیروز 8,282
بازه روز 8,696 8,230
قیمت مجاز 6,780 6,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 494334
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 1,032
حجم معاملات 2.961 میلیون
ارزش معاملات 25.235 میلیارد
ارزش بازار 7.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.867 میلیون 1.957 میلیون
حقوقی 93,200 1.003 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 402 272
حقیقی 400 270
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.758 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 40,850 8,696 10,074 120 4
1 234 8,670 0 0 0
2 1,769 8,650 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65