داده ها

آخرین معامله 12,199 642.00 5.00
قیمت پایانی 12,549 292.00 2.27
اولین قیمت 12,199
قیمت دیروز 12,841
بازه روز 13,100 12,199
قیمت مجاز 13,483 12,199
بازه هفته 12,385 12,341
بازه سال - -
P/E 727842
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 349,796

معاملات

تعداد معاملات 905
حجم معاملات 2.683 میلیون
ارزش معاملات 33.667 میلیارد
ارزش بازار 10.974 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.683 میلیون 2.386 میلیون
حقوقی 0 297,250
تعداد خرید فروش
مجموع 366 290
حقیقی 366 287
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.73 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 7,635 12,199 443,009 69
0 0 0 12,386 450 1
0 0 0 12,388 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65