داده ها

آخرین معامله 15,040 1.00 0.01
قیمت پایانی 15,040 1.00 0.01
اولین قیمت 15,040
قیمت دیروز 15,039
بازه روز 15,040 15,040
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 5,000
ارزش معاملات 75.2 میلیون
ارزش بازار 135.361 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,000 5,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 1
حقیقی 4 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65