داده ها

آخرین معامله 25,127 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,127 0.00 0.00
اولین قیمت 25,127
قیمت دیروز 25,127
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,769 21,877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 226.145 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 150,246 22,769 0 0 0
1 2,647 22,550 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65