قیمت پایانی تغییر درصد
5,528 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,522 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,528 0.00 0.00
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,528
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,804 5,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 773920
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.78 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,210 5,590 3,717 1
1 2,500 2,862 5,899 12,000 1
0 0 0 5,997 17,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65