قیمت پایانی تغییر درصد
4,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,266 0.00 0.00
اولین قیمت 4,328
قیمت دیروز 4,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 597240
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.374 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,212 4,370 340 1
1 250 4,210 4,379 2,289 2
1 1,131 4,206 4,390 429 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65