قیمت پایانی تغییر درصد
8,915 119.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 9,000 204.00 2.32
قیمت پایانی 8,915 119.00 1.35
اولین قیمت 9,070
قیمت دیروز 8,796
بازه روز 9,097 8,701
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1248100
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 242
حجم معاملات 1.134 میلیون
ارزش معاملات 10.113 میلیارد
ارزش بازار 2.871 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.134 میلیون 1.134 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 80
حقیقی 72 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 8,850 9,000 6,235 2
1 1,500 8,803 9,069 1,000 1
1 4,568 8,801 9,079 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65