قیمت پایانی تغییر درصد
27,178 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,178 0.00 0.00
اولین قیمت 27,690
قیمت دیروز 27,178
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,161 25,479
بازه هفته 27,092 25,299
بازه سال - -
P/E 3804920
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.751 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 400 26,965 27,100 2,162 1
1 2,943 26,964 27,148 40 1
2 621 26,962 27,149 225 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65