قیمت پایانی تغییر درصد
16,824 89.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 16,500 413.00 2.44
قیمت پایانی 16,824 89.00 0.53
اولین قیمت 17,000
قیمت دیروز 16,913
بازه روز 17,400 16,300
قیمت مجاز 4,648 4,206
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2355360
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 473
حجم معاملات 1.98 میلیون
ارزش معاملات 33.312 میلیارد
ارزش بازار 5.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.764 میلیون 1.795 میلیون
حقوقی 215,526 185,100
تعداد خرید فروش
مجموع 129 164
حقیقی 125 162
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 511.887 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,799 16,400 16,790 120 1
1 2,000 16,315 16,800 100 1
1 2,500 16,311 16,817 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65