قیمت پایانی تغییر درصد
22,889 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,889 0.00 0.00
اولین قیمت 22,746
قیمت دیروز 22,889
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,140 22,746
بازه هفته 25,599 24,696
بازه سال - -
P/E 3204460
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 22,830 23,400 2,000 1
1 1,744 22,822 23,410 2,914 1
1 2,185 22,821 23,539 224 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65