قیمت پایانی تغییر درصد
24,992 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,710 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,992 0.00 0.00
اولین قیمت 25,001
قیمت دیروز 24,992
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,241 23,743
بازه هفته 25,001 19,930
بازه سال - -
P/E 3498880
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,180 24,701 24,710 23,512 1
6 6,129 24,700 24,970 59,000 2
1 2,397 24,691 24,980 25,320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65