داده ها

آخرین معامله 1,736 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,725 0.00 0.00
اولین قیمت 1,719
قیمت دیروز 1,725
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,736 1,572
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1012575
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 473,715 1,736 0 0 0
1 50,000 1,731 0 0 0
2 50,600 1,730 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65