داده ها

آخرین معامله 2,767 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,752 0.00 0.00
اولین قیمت 2,635
قیمت دیروز 2,752
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1615424
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.853 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,713 2,767 43,501 1
1 2,000 2,709 2,797 4,521 2
1 15,000 2,707 2,798 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65