داده ها

آخرین معامله 1,921 24.00 1.27
قیمت پایانی 1,927 30.00 1.58
اولین قیمت 1,870
قیمت دیروز 1,897
بازه روز 1,952 1,870
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1131149
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 216
حجم معاملات 999,437
ارزش معاملات 1.926 میلیارد
ارزش بازار 2.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 999,437 999,437
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 83
حقیقی 65 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,931 1,945 6,000 2
1 3,000 1,916 1,950 15,000 2
1 10,407 1,913 1,951 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65