داده ها

آخرین معامله 1,760 54.00 2.98
قیمت پایانی 1,774 40.00 2.21
اولین قیمت 1,814
قیمت دیروز 1,814
بازه روز 1,821 1,735
قیمت مجاز 1,904 1,724
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1041338
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 190
حجم معاملات 2.089 میلیون
ارزش معاملات 3.705 میلیارد
ارزش بازار 2.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.089 میلیون 1.639 میلیون
حقوقی 0 450,080
تعداد خرید فروش
مجموع 51 42
حقیقی 51 41
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 798.442 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,752 1,775 22,720 2
1 20,000 1,751 1,788 2,000 1
3 51,225 1,749 1,794 7,125 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65