داده ها

آخرین معامله 3,238 169.00 4.96
قیمت پایانی 3,255 152.00 4.46
اولین قیمت 3,356
قیمت دیروز 3,407
بازه روز 3,400 3,237
قیمت مجاز 3,577 3,237
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1910685
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 491
حجم معاملات 2.87 میلیون
ارزش معاملات 9.339 میلیارد
ارزش بازار 4.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.87 میلیون 2.87 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 217 128
حقیقی 217 128
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 318 3,156 3,301 10,517 1
0 0 0 3,312 5,852 1
0 0 0 3,316 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65