داده ها

آخرین معامله 2,600 106.00 3.92
قیمت پایانی 2,686 20.00 0.74
اولین قیمت 2,696
قیمت دیروز 2,706
بازه روز 2,696 2,670
قیمت مجاز 2,841 2,571
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1576682
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 50,000
ارزش معاملات 134.304 میلیون
ارزش بازار 3.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50,000 50,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 7
حقیقی 5 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,823 2,600 2,650 34,184 1
1 2,000 2,581 2,670 14,472 1
2 1,500 2,580 2,695 12,131 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65