داده ها

آخرین معامله 1,896 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,881 0.00 0.00
اولین قیمت 1,850
قیمت دیروز 1,881
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1104147
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,269 1,895 1,899 20,982 2
1 50,000 1,889 1,900 86,978 6
1 43,867 1,887 1,911 2,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65