داده ها

آخرین معامله 9,010 2.00 0.02
قیمت پایانی 8,853 155.00 1.72
اولین قیمت 8,833
قیمت دیروز 9,008
بازه روز 9,219 8,833
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 22,320
ارزش معاملات 197.588 میلیون
ارزش بازار 885.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22,320 22,320
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 3
حقیقی 5 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65