قیمت پایانی تغییر درصد
15,808 60.00 0.38

داده ها

آخرین معامله 15,998 130.00 0.82
قیمت پایانی 15,808 60.00 0.38
اولین قیمت 15,601
قیمت دیروز 15,868
بازه روز 16,249 15,302
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9563840
تعداد سهام 105.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 103
حجم معاملات 190,590
ارزش معاملات 3.013 میلیارد
ارزش بازار 1.669 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 190,590 190,590
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 32
حقیقی 42 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65