قیمت پایانی تغییر درصد
9,394 13.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 9,590 183.00 1.95
قیمت پایانی 9,394 13.00 0.14
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,407
بازه روز 9,900 8,889
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 10,500 9,839
بازه سال - -
P/E 5683370
تعداد سهام 105.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 137,009
ارزش معاملات 1.287 میلیارد
ارزش بازار 992.006 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 137,009 137,009
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 28
حقیقی 21 28
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65