داده ها

آخرین معامله 11,390 74.00 0.65
قیمت پایانی 11,153 311.00 2.71
اولین قیمت 11,122
قیمت دیروز 11,464
بازه روز 11,500 11,121
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6747565
تعداد سهام 211.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 288
حجم معاملات 545,815
ارزش معاملات 6.087 میلیارد
ارزش بازار 2.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 545,815 545,815
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 129 80
حقیقی 129 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65