داده ها

آخرین معامله 15,790 1,324.00 9.15
قیمت پایانی 14,743 277.00 1.91
اولین قیمت 15,000
قیمت دیروز 14,466
بازه روز 15,890 13,751
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8919515
تعداد سهام 105.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 184
حجم معاملات 121,014
ارزش معاملات 1.784 میلیارد
ارزش بازار 1.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 101,014 121,014
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 49
حقیقی 32 49
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 294.86 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65