قیمت پایانی تغییر درصد
40,491 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 40,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 40,491 0.00 0.00
اولین قیمت 40,895
قیمت دیروز 40,491
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 42,816 38,740
بازه هفته 41,300 39,840
بازه سال - -
P/E 180994770
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 323.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 40,401 40,900 1,972 1
1 5 40,400 41,000 1,333 2
1 991 40,222 41,081 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65