قیمت پایانی تغییر درصد
40,563 1,355.00 3.46

داده ها

آخرین معامله 40,995 1,787.00 4.56
قیمت پایانی 40,563 1,355.00 3.46
اولین قیمت 41,000
قیمت دیروز 39,208
بازه روز 41,000 39,500
قیمت مجاز 41,168 37,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 181316610
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 40,281
ارزش معاملات 1.634 میلیارد
ارزش بازار 324.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 40,281 40,281
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 39
حقیقی 56 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 783 40,990 40,995 236 1
3 6,005 40,900 40,997 100 1
1 50 40,707 41,000 212 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65