قیمت پایانی تغییر درصد
40,938 1,638.00 4.17

داده ها

آخرین معامله 40,962 1,662.00 4.23
قیمت پایانی 40,938 1,638.00 4.17
اولین قیمت 39,491
قیمت دیروز 39,300
بازه روز 41,265 39,491
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 182992860
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 121
حجم معاملات 50,140
ارزش معاملات 2.053 میلیارد
ارزش بازار 163.752 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50,140 50,140
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 55 62
حقیقی 55 62
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,357 40,962 41,000 164 1
1 200 40,961 41,100 942 1
1 145 40,960 41,150 1,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65