قیمت پایانی تغییر درصد
38,647 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,601 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,647 0.00 0.00
اولین قیمت 38,608
قیمت دیروز 38,647
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,535 36,675
بازه هفته 38,999 38,202
بازه سال - -
P/E 172752090
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 309.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 38,599 38,972 450 1
1 35 38,565 38,973 450 1
1 100 38,551 38,974 1,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65