قیمت پایانی تغییر درصد
61,472 1,811.00 3.04

داده ها

آخرین معامله 61,500 1,839.00 3.08
قیمت پایانی 61,472 1,811.00 3.04
اولین قیمت 60,000
قیمت دیروز 59,661
بازه روز 62,100 60,000
قیمت مجاز 62,644 56,678
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 274779840
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 45,034
ارزش معاملات 2.768 میلیارد
ارزش بازار 245.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45,034 45,034
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 17
حقیقی 43 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,980 60,251 61,500 3,078 2
1 2,000 60,250 61,669 3,000 1
1 50 60,201 61,700 90 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65