قیمت پایانی تغییر درصد
44,752 2,131.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 44,752 2,131.00 5.00
قیمت پایانی 44,752 2,131.00 5.00
اولین قیمت 44,752
قیمت دیروز 42,621
بازه روز 44,752 44,752
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 200041440
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 101
حجم معاملات 91,629
ارزش معاملات 4.101 میلیارد
ارزش بازار 179.008 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 91,629 91,629
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 86
حقیقی 5 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
84 612,151 44,752 45,168 2,800 1
2 1,045 44,701 0 0 0
1 690 44,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65