قیمت پایانی تغییر درصد
54,512 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 54,512 0.00 0.00
اولین قیمت 53,610
قیمت دیروز 54,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 243668640
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 218.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,900 52,300 56,041 19 1
1 50,000 52,254 56,900 5,000 1
1 600 52,000 57,000 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65