قیمت پایانی تغییر درصد
51,111 280.00 0.54

داده ها

آخرین معامله 51,000 391.00 0.76
قیمت پایانی 51,111 280.00 0.54
اولین قیمت 50,000
قیمت دیروز 51,391
بازه روز 52,000 50,000
قیمت مجاز 53,960 48,822
بازه هفته 56,800 51,632
بازه سال - -
P/E 228466170
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 48,557
ارزش معاملات 2.482 میلیارد
ارزش بازار 204.444 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,774 48,557
حقوقی 23,783 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 37
حقیقی 36 37
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.216 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20 50,622 51,000 570 1
2 750 50,524 51,112 137 1
1 197 50,512 51,120 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65