قیمت پایانی تغییر درصد
52,308 565.00 1.07

داده ها

آخرین معامله 52,100 773.00 1.46
قیمت پایانی 52,308 565.00 1.07
اولین قیمت 53,395
قیمت دیروز 52,873
بازه روز 53,395 50,254
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 53,500 51,851
بازه سال - -
P/E 233816760
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 6,501
ارزش معاملات 340.052 میلیون
ارزش بازار 209.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,231 6,501
حقوقی 4,270 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 23
حقیقی 15 23
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 223.355 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 639 51,604 52,000 1,543 1
1 500 51,410 52,200 380 1
2 100 51,401 52,799 39 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65