قیمت پایانی تغییر درصد
16,043 15.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 16,043 15.00 0.09
قیمت پایانی 16,043 15.00 0.09
اولین قیمت 16,046
قیمت دیروز 16,028
بازه روز 16,046 16,038
قیمت مجاز 30,798 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 5.929 میلیون
ارزش معاملات 95.114 میلیارد
ارزش بازار 1.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 176,945 390,773
حقوقی 5.752 میلیون 5.538 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 35 30
حقیقی 32 23
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 3.43 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 1.326 میلیون 16,041 16,043 849,598 9
2 19,813 16,040 29,901 100 1
10 1,000,000 16,036 29,902 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65