قیمت پایانی تغییر درصد
14,835 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,851 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,835 0.00 0.00
اولین قیمت 14,831
قیمت دیروز 14,835
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,642 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 896 14,850 14,851 200,000 2
1 34,000 14,846 14,861 200,000 2
2 15,316 14,845 14,871 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65