قیمت پایانی تغییر درصد
15,419 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,422 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,419 0.00 0.00
اولین قیمت 15,415
قیمت دیروز 15,419
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,798 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.542 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37,723 15,420 15,422 43,737 1
1 2,000 15,416 15,432 200,000 2
3 198,000 15,415 17,500 94 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65