قیمت پایانی تغییر درصد
14,215 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,925 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,215 0.00 0.00
اولین قیمت 14,500
قیمت دیروز 14,215
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,213 8,337
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3440030
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,300 9,499 1
0 0 0 14,349 2,000 1
0 0 0 14,350 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65