قیمت پایانی تغییر درصد
48,119 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 48,119 0.00 0.00
اولین قیمت 48,801
قیمت دیروز 48,119
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 51,063 46,201
بازه هفته 50,999 46,740
بازه سال - -
P/E 11644798
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.77 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 418 47,627 47,700 6,780 1
2 381 47,625 47,900 1,000 1
1 2,099 47,621 47,930 1,286 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65