قیمت پایانی تغییر درصد
8,132 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,132 0.00 0.00
اولین قیمت 7,925
قیمت دیروز 8,132
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,219 7,437
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1967944
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 876 8,030 8,040 5,365 1
1 1,314 7,961 8,047 400 1
1 7,300 7,941 8,060 45,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65