قیمت پایانی تغییر درصد
6,977 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,931 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,977 0.00 0.00
اولین قیمت 7,095
قیمت دیروز 6,977
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,325 6,629
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1688434
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 77,387

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 301 6,123 6,989 500 1
1 2,000 6,084 6,999 9,000 1
0 0 0 7,040 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65