قیمت پایانی تغییر درصد
38,781 1,396.00 3.73

داده ها

آخرین معامله 38,650 1,265.00 3.38
قیمت پایانی 38,781 1,396.00 3.73
اولین قیمت 38,900
قیمت دیروز 37,385
بازه روز 38,900 38,500
قیمت مجاز 39,254 35,516
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9385002
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 176
حجم معاملات 115,008
ارزش معاملات 4.46 میلیارد
ارزش بازار 7.068 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 116,037 116,037
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 112 47
حقیقی 112 47
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,560 38,650 38,708 1,029 1
1 257 38,610 38,795 8,935 4
1 12,700 38,600 38,797 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65