قیمت پایانی تغییر درصد
6,379 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,379 0.00 0.00
اولین قیمت 6,201
قیمت دیروز 6,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,697 6,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1543718
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,446

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.163 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 6,209 6,500 1,632 1
1 924 6,201 6,590 2,000 1
1 30,000 6,100 6,598 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65