قیمت پایانی تغییر درصد
24,768 613.00 2.54

داده ها

آخرین معامله 24,850 695.00 2.88
قیمت پایانی 24,768 613.00 2.54
اولین قیمت 24,500
قیمت دیروز 24,155
بازه روز 25,362 23,001
قیمت مجاز 9,213 8,337
بازه هفته 20,322 20,322
بازه سال - -
P/E 5993856
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 3,571
حجم معاملات 6.21 میلیون
ارزش معاملات 153.818 میلیارد
ارزش بازار 4.514 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.19 میلیون 6.21 میلیون
حقوقی 20,452 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,344 629
حقیقی 1,340 629
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 506.555 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,481 24,500 24,840 600 1
1 1,000 24,440 25,193 1,074 1
1 203 24,400 25,200 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65