قیمت پایانی تغییر درصد
4,380 85.00 1.98

داده ها

آخرین معامله 4,350 55.00 1.28
قیمت پایانی 4,380 85.00 1.98
اولین قیمت 4,450
قیمت دیروز 4,295
بازه روز 4,450 4,241
قیمت مجاز 4,105 3,715
بازه هفته 3,850 3,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 885
حجم معاملات 3.972 میلیون
ارزش معاملات 17.397 میلیارد
ارزش بازار 1.533 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.602 میلیون 3.972 میلیون
حقوقی 370,050 0
تعداد خرید فروش
مجموع 323 308
حقیقی 321 308
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.621 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 4,342 4,349 40 2
1 740 4,341 4,350 3,521 2
3 54,377 4,340 4,351 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65