قیمت پایانی تغییر درصد
2,825 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,842 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,825 0.00 0.00
اولین قیمت 2,734
قیمت دیروز 2,825
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,105 3,715
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 988.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 972,037 2,842 2,850 20,500 2
2 3,500 2,841 2,880 500 1
3 2,763 2,840 2,895 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65