قیمت پایانی تغییر درصد
3,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,595 0.00 0.00
اولین قیمت 3,741
قیمت دیروز 3,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,105 3,715
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 3,593 3,601 184 1
1 5,000 3,592 3,629 174 1
1 283 3,586 3,637 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65