قیمت پایانی تغییر درصد
4,472 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,599 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,472 0.00 0.00
اولین قیمت 4,714
قیمت دیروز 4,472
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,902 4,436
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,510 4,490 4,490 47 1
1 10,000 4,470 4,599 2,000 1
1 400 4,466 4,600 6,321 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65