قیمت پایانی تغییر درصد
4,205 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,205 0.00 0.00
اولین قیمت 4,398
قیمت دیروز 4,205
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,530 4,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 480 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,180 4,200 22,159 2
1 4,000 4,161 4,205 8,260 1
1 5,000 4,152 4,230 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65