قیمت پایانی تغییر درصد
8,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,594 0.00 0.00
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,479 8,577
بازه هفته 8,449 8,260
بازه سال - -
P/E 6840824
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 9,600 8,580 8,580 27,357 1
3 20,400 8,579 8,696 400 1
9 75,100 8,577 8,697 4,879 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65