قیمت پایانی تغییر درصد
9,465 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,465 0.00 0.00
اولین قیمت 9,600
قیمت دیروز 9,465
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,671 8,751
بازه هفته 9,791 8,819
بازه سال - -
P/E 7534140
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.951 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,150 9,341 9,400 5,963 1
1 10,000 9,332 9,430 1,000 1
1 125 9,315 9,439 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65