قیمت پایانی تغییر درصد
2,760 41.00 1.46

داده ها

آخرین معامله 2,700 101.00 3.61
قیمت پایانی 2,760 41.00 1.46
اولین قیمت 2,885
قیمت دیروز 2,801
بازه روز 2,885 2,700
قیمت مجاز 2,941 2,661
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2196960
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 200,721
ارزش معاملات 548.329 میلیون
ارزش بازار 2.318 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 213,098 213,098
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 14
حقیقی 24 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 665 2,678 2,680 5,802 1
1 380 2,662 2,836 2,850 1
5 29,374 2,661 2,837 51,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65