قیمت پایانی تغییر درصد
5,526 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,494 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,526 0.00 0.00
اولین قیمت 5,730
قیمت دیروز 5,526
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,864 5,306
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4398696
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.642 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,463 5,442 5,442 170 1
2 12,328 5,441 5,530 2,601 2
1 17,251 5,440 5,533 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65