قیمت پایانی تغییر درصد
5,460 112.00 2.01

داده ها

آخرین معامله 5,510 62.00 1.11
قیمت پایانی 5,460 112.00 2.01
اولین قیمت 5,710
قیمت دیروز 5,572
بازه روز 5,710 5,294
قیمت مجاز 3,202 2,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4346160
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 610
حجم معاملات 2.816 میلیون
ارزش معاملات 15.374 میلیارد
ارزش بازار 4.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.305 میلیون 2.76 میلیون
حقوقی 510,582 55,300
تعداد خرید فروش
مجموع 194 158
حقیقی 192 157
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.486 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,859 5,530 5,599 2,000 1
1 6,100 5,500 5,600 22,500 2
1 5,000 5,430 5,610 22,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65