قیمت پایانی تغییر درصد
3,340 26.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 3,360 46.00 1.39
قیمت پایانی 3,340 26.00 0.78
اولین قیمت 3,321
قیمت دیروز 3,314
بازه روز 3,368 3,311
قیمت مجاز 3,202 2,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2658640
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 95
حجم معاملات 748,708
ارزش معاملات 2.5 میلیارد
ارزش بازار 2.806 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 356,721 738,708
حقوقی 391,987 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 20 36
حقیقی 17 35
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.276 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,336 3,397 4,000 1
1 11,611 3,330 3,420 10,000 1
1 18,000 3,322 3,430 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65