قیمت پایانی تغییر درصد
3,350 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,353 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,350 0.00 0.00
اولین قیمت 3,353
قیمت دیروز 3,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,517 3,183
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2666600
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 360 3,035 4,888 35,976 3
1 1,000 1,957 0 0 0
1 1,000 1,722 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65