قیمت پایانی تغییر درصد
2,255 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,221 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,255 0.00 0.00
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,255
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,152 1,948
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 335995
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 56 2,221 2,290 2,000 2
1 3,000 2,220 2,300 8,577 1
1 6,500 2,171 2,333 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65