قیمت پایانی تغییر درصد
8,164 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,164 0.00 0.00
اولین قیمت 8,011
قیمت دیروز 8,164
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,711 7,883
بازه هفته 8,378 7,901
بازه سال - -
P/E 1216436
تعداد سهام 625 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.103 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,055 8,250 5,000 1
1 2,000 8,054 8,290 5,000 1
1 500 8,050 8,294 19,687 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65