قیمت پایانی تغییر درصد
2,195 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,195 0.00 0.00
اولین قیمت 2,111
قیمت دیروز 2,195
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,252 2,038
بازه هفته 2,270 2,246
بازه سال - -
P/E 327055
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,500 2,158 2,227 9,295 1
1 9,511 2,155 2,228 2,611 1
1 3,940 2,154 2,229 2,172 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65