قیمت پایانی تغییر درصد
5,971 102.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 6,040 171.00 2.91
قیمت پایانی 5,971 102.00 1.74
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,869
بازه روز 6,091 5,831
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 889679
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 220
حجم معاملات 575,837
ارزش معاملات 3.438 میلیارد
ارزش بازار 2.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 575,837 575,837
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 80
حقیقی 62 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 6,001 6,040 10,461 1
4 3,023 6,000 6,045 6,694 5
1 1,000 5,960 6,050 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65