قیمت پایانی تغییر درصد
4,146 145.00 3.62

داده ها

آخرین معامله 4,201 200.00 5.00
قیمت پایانی 4,146 145.00 3.62
اولین قیمت 4,201
قیمت دیروز 4,001
بازه روز 4,201 4,042
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 617754
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 245
حجم معاملات 1.492 میلیون
ارزش معاملات 6.187 میلیارد
ارزش بازار 2.073 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.492 میلیون 1.49 میلیون
حقوقی 0 2,736
تعداد خرید فروش
مجموع 72 82
حقیقی 72 81
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 11.343 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,573 4,181 4,201 24,876 1
1 25,000 4,180 0 0 0
2 11,800 4,172 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65