داده ها

آخرین معامله 6,720 60.00 0.88
قیمت پایانی 6,354 426.00 6.28
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 6,780
بازه روز 7,130 6,102
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 57.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 427
حجم معاملات 1.14 میلیون
ارزش معاملات 7.242 میلیارد
ارزش بازار 365.99 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.14 میلیون 1.14 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 185 88
حقیقی 185 88
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65