داده ها

آخرین معامله 6,607 600.00 9.99
قیمت پایانی 6,522 515.00 8.57
اولین قیمت 6,149
قیمت دیروز 6,007
بازه روز 6,607 6,014
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 57.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 581
حجم معاملات 2.124 میلیون
ارزش معاملات 13.853 میلیارد
ارزش بازار 375.667 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.124 میلیون 2.124 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 249
حقیقی 130 249
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65