داده ها

آخرین معامله 9,357 33.00 0.35
قیمت پایانی 9,292 32.00 0.34
اولین قیمت 9,700
قیمت دیروز 9,324
بازه روز 9,700 9,030
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 615
حجم معاملات 1.272 میلیون
ارزش معاملات 11.817 میلیارد
ارزش بازار 557.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.272 میلیون 1.272 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 233 113
حقیقی 233 113
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65