داده ها

آخرین معامله 15,044 465.00 3.00
قیمت پایانی 15,044 465.00 3.00
اولین قیمت 15,044
قیمت دیروز 15,509
بازه روز 15,044 15,044
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 6,310
ارزش معاملات 94.928 میلیون
ارزش بازار 902.64 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,310 6,310
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 1
حقیقی 8 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65