داده ها

آخرین معامله 19,635 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,451 0.00 0.00
اولین قیمت 18,400
قیمت دیروز 19,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,635 17,765
بازه هفته 19,988 18,400
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.89 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 17,571 19,635 20,000 1,590 4
1 100 19,630 20,072 5,000 1
1 2,000 19,553 20,148 212 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65