قیمت پایانی تغییر درصد
880,978 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 880,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 880,978 0.00 0.00
اولین قیمت 929,900
قیمت دیروز 880,978
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.321 میلیون 440,489
بازه هفته 929,900 874,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21 870,000 930,000 45 1
1 51 866,000 939,999 290 1
1 89 864,000 960,000 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65