قیمت پایانی تغییر درصد
5,274 28.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 5,160 86.00 1.64
قیمت پایانی 5,274 28.00 0.53
اولین قیمت 5,244
قیمت دیروز 5,246
بازه روز 5,310 5,140
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1777338
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 227
حجم معاملات 3.586 میلیون
ارزش معاملات 18.909 میلیارد
ارزش بازار 158.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 371,385 1.289 میلیون
حقوقی 3.214 میلیون 2.297 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 37 71
حقیقی 33 64
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 4.837 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,168 5,160 5,214 9,999 1
1 25,536 5,154 5,240 36,500 1
1 1,000 5,150 5,250 163,650 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65