قیمت پایانی تغییر درصد
4,985 95.00 1.87

داده ها

آخرین معامله 5,000 80.00 1.57
قیمت پایانی 4,985 95.00 1.87
اولین قیمت 5,147
قیمت دیروز 5,080
بازه روز 5,149 4,911
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1679945
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 329
حجم معاملات 3.006 میلیون
ارزش معاملات 14.983 میلیارد
ارزش بازار 149.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.448 میلیون 2.095 میلیون
حقوقی 1.558 میلیون 911,061
تعداد خرید فروش
مجموع 106 99
حقیقی 101 95
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.226 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,773 5,001 5,004 15,488 1
2 47,141 5,000 5,010 270 1
1 1,000 4,993 5,015 1,031 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65