قیمت پایانی تغییر درصد
4,147 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,127 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,147 0.00 0.00
اولین قیمت 4,225
قیمت دیروز 4,147
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1397539
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 124.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,128 4,159 14,160 1
1 1,000 4,127 4,180 16,000 1
1 300 4,126 4,196 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65