قیمت پایانی تغییر درصد
3,126 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,126 0.00 0.00
اولین قیمت 3,070
قیمت دیروز 3,126
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,282 2,970
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1053462
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.033 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 93.78 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,120 7,684 1
0 0 0 3,200 15,100 2
0 0 0 3,237 3,603 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/21)

65