قیمت پایانی تغییر درصد
2,260 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,260 0.00 0.00
اولین قیمت 2,260
قیمت دیروز 2,260
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,160 1,956
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 761620
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.543 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 67.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
221 20.587 میلیون 2,260 2,270 2,000 1
1 5,000 2,257 0 0 0
1 17,000 2,255 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65