قیمت پایانی تغییر درصد
5,372 90.00 1.70

داده ها

آخرین معامله 5,279 3.00 0.06
قیمت پایانی 5,372 90.00 1.70
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,282
بازه روز 5,500 5,200
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1810364
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 523
حجم معاملات 8.315 میلیون
ارزش معاملات 44.664 میلیارد
ارزش بازار 161.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 591,214 2.975 میلیون
حقوقی 7.724 میلیون 5.34 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 85 159
حقیقی 79 150
حقوقی 6 9
تغییر حقوقی به حقیقی 12.807 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,250 5,280 5,296 19,150 5
1 321 5,279 5,298 25,720 2
1 1,700 5,267 5,300 6,700 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65