قیمت پایانی تغییر درصد
11,779 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,869 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,779 0.00 0.00
اولین قیمت 11,790
قیمت دیروز 11,779
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,870 10,740
بازه هفته 11,870 9,772
بازه سال - -
P/E 2226231
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.89 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 11,870 11,870 234,101 21
1 168 11,869 0 0 0
2 9,435 11,860 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65