قیمت پایانی تغییر درصد
4,062 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,959 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,062 0.00 0.00
اولین قیمت 4,249
قیمت دیروز 4,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 767718
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,621 3,959 1.156 میلیون 36
1 20,000 3,333 3,990 1,630 1
0 0 0 4,111 170 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65