قیمت پایانی تغییر درصد
5,121 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,122 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,121 0.00 0.00
اولین قیمت 5,020
قیمت دیروز 5,121
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,122 4,636
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 967869
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 231,433 5,122 5,548 2,093 1
1 1,000 5,030 6,100 15,000 1
1 1,502 5,020 6,132 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65