قیمت پایانی تغییر درصد
8,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,736 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,010 0.00 0.00
اولین قیمت 7,736
قیمت دیروز 8,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,550 7,736
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1513890
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,733 7,736 2.76 میلیون 162
0 0 0 7,738 1,214 1
0 0 0 7,990 2,478 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65