داده ها

آخرین معامله 3,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,278 0.00 0.00
اولین قیمت 3,216
قیمت دیروز 3,278
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,322 3,006
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 619542
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 154,416

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 983.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 174 3,182 3,250 1,500 1
3 2,653 3,180 3,270 390 1
1 3,000 3,151 3,275 10,795 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/06/29)

65