قیمت پایانی تغییر درصد
2,934 86.00 2.85

داده ها

آخرین معامله 2,978 42.00 1.39
قیمت پایانی 2,934 86.00 2.85
اولین قیمت 3,010
قیمت دیروز 3,020
بازه روز 3,029 2,908
قیمت مجاز 2,881 2,607
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 554526
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 169,434

معاملات

تعداد معاملات 47
حجم معاملات 366,203
ارزش معاملات 1.075 میلیارد
ارزش بازار 880.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 366,203 357,557
حقوقی 0 8,646
تعداد خرید فروش
مجموع 17 23
حقیقی 17 22
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 25.367 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 2,950 3,005 5,000 1
1 7,850 2,945 3,008 14,500 2
1 3,000 2,944 3,010 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65