قیمت پایانی تغییر درصد
5,215 34.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 5,200 19.00 0.37
قیمت پایانی 5,215 34.00 0.66
اولین قیمت 5,250
قیمت دیروز 5,181
بازه روز 5,281 5,200
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 985635
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 91,299
ارزش معاملات 479.853 میلیون
ارزش بازار 1.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 91,299 91,299
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 12
حقیقی 19 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,970 5,201 5,280 5,200 2
8 38,894 5,200 5,281 3,326 1
1 2,000 5,171 5,286 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65