قیمت پایانی تغییر درصد
3,503 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,503 0.00 0.00
اولین قیمت 3,499
قیمت دیروز 3,503
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,684 3,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 662067
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,612

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,454 3,410 3,500 628,565 15
3 36,000 3,401 3,600 1,000 1
1 4,391 3,400 3,635 409 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65