داده ها

آخرین معامله 3,373 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,329 0.00 0.00
اولین قیمت 3,365
قیمت دیروز 3,329
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,376 3,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 629181
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,648

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 998.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 360 3,250 3,373 44,635 3
1 485 3,224 3,375 9 1
1 3,000 3,222 3,376 16,769 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/05/25)

65