قیمت پایانی تغییر درصد
8,773 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,773 0.00 0.00
اولین قیمت 8,877
قیمت دیروز 8,773
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,156 8,284
بازه هفته 8,899 8,384
بازه سال - -
P/E 2412575
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.769 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,770 8,770 26,700 1
2 401 8,650 8,780 34,625 1
1 5,000 8,600 8,790 339 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65