قیمت پایانی تغییر درصد
4,192 6.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 4,225 27.00 0.64
قیمت پایانی 4,192 6.00 0.14
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,198
بازه روز 4,227 4,091
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1152800
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 380,994
ارزش معاملات 1.597 میلیارد
ارزش بازار 10.696 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 56,072 334,013
حقوقی 324,922 46,981
تعداد خرید فروش
مجموع 10 18
حقیقی 9 17
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.165 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,578 4,220 4,225 43,444 1
2 7,000 4,051 4,227 10,979 1
1 7,500 4,050 4,239 44,444 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65