قیمت پایانی تغییر درصد
3,239 46.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 3,269 76.00 2.38
قیمت پایانی 3,239 46.00 1.44
اولین قیمت 3,230
قیمت دیروز 3,193
بازه روز 3,269 3,200
قیمت مجاز 3,352 3,034
بازه هفته 3,160 3,100
بازه سال - -
P/E 890725
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 507,215
ارزش معاملات 1.643 میلیارد
ارزش بازار 8.264 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 483,215 305,055
حقوقی 24,000 202,160
تعداد خرید فروش
مجموع 27 13
حقیقی 25 12
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 577.06 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 772 3,220 3,269 15,110 1
1 12,000 3,215 3,270 30,000 1
2 12,984 3,210 3,290 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65