قیمت پایانی تغییر درصد
5,553 105.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 5,660 2.00 0.04
قیمت پایانی 5,553 105.00 1.86
اولین قیمت 5,680
قیمت دیروز 5,658
بازه روز 5,680 5,404
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1527075
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 59,744
ارزش معاملات 331.729 میلیون
ارزش بازار 14.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29,787 57,176
حقوقی 29,957 2,568
تعداد خرید فروش
مجموع 13 12
حقیقی 10 11
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 152.091 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 75,000 5,500 5,660 50,000 1
1 1,838 5,415 5,666 44,444 1
1 469 5,404 5,670 14,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65