قیمت پایانی تغییر درصد
6,342 52.00 0.83

داده ها

آخرین معامله 6,430 140.00 2.23
قیمت پایانی 6,342 52.00 0.83
اولین قیمت 6,305
قیمت دیروز 6,290
بازه روز 6,430 6,295
قیمت مجاز 6,604 5,976
بازه هفته 6,305 5,990
بازه سال - -
P/E 1744050
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 282
حجم معاملات 762,346
ارزش معاملات 4.835 میلیارد
ارزش بازار 32.363 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 652,514 371,622
حقوقی 109,832 390,724
تعداد خرید فروش
مجموع 120 52
حقیقی 119 50
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.781 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,561 6,430 6,450 32,000 2
1 4,678 6,395 6,470 30,000 1
1 5,000 6,390 6,500 17,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65