قیمت پایانی تغییر درصد
4,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,286 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,283 0.00 0.00
اولین قیمت 4,099
قیمت دیروز 4,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 4,249 4,016
بازه سال - -
P/E 1177825
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.928 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,379 4,251 4,286 5,983 1
1 375 4,250 4,288 1,000 1
1 5,000 4,156 4,300 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65