قیمت پایانی تغییر درصد
4,995 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,995 0.00 0.00
اولین قیمت 5,130
قیمت دیروز 4,995
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,244 4,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1373625
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.745 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,741 5,123 30,000 1
0 0 0 5,145 50,000 1
0 0 0 5,190 70,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65