قیمت پایانی تغییر درصد
7,039 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,145 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,039 0.00 0.00
اولین قیمت 7,060
قیمت دیروز 7,039
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,403 6,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1935725
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 35.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 7,120 7,190 7,800 1
1 500 7,090 7,198 50 1
1 2,380 7,055 7,199 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65