قیمت پایانی تغییر درصد
15,064 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,292 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,064 0.00 0.00
اولین قیمت 15,189
قیمت دیروز 15,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,292 13,836
بازه هفته 13,500 12,880
بازه سال - -
P/E 4715032
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
103 2.27 میلیون 15,292 0 0 0
1 10,000 15,290 0 0 0
2 100,000 15,202 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65