قیمت پایانی تغییر درصد
22,177 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,177 0.00 0.00
اولین قیمت 22,606
قیمت دیروز 22,177
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,764 20,596
بازه هفته 24,500 20,303
بازه سال - -
P/E 6941401
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 697 22,400 22,500 1,595 2
1 400 22,271 22,560 3,000 1
1 464 22,270 22,600 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65