داده ها

آخرین معامله 6,888 23.00 0.33
قیمت پایانی 6,876 35.00 0.51
اولین قیمت 6,997
قیمت دیروز 6,911
بازه روز 6,997 6,666
قیمت مجاز 7,256 6,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2152188
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 28,204
ارزش معاملات 190.667 میلیون
ارزش بازار 2.063 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,204 28,204
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 10
حقیقی 17 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,740 6,700 6,888 291 1
1 10,000 6,690 6,900 357 2
2 4,000 6,670 6,910 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65