قیمت پایانی تغییر درصد
6,100 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,100 0.00 0.00
اولین قیمت 6,130
قیمت دیروز 6,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,408 5,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1909300
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.83 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 194 6,093 6,100 1,907 1
1 11,111 6,091 6,117 2,000 1
2 10,711 6,090 6,120 1,980 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65