قیمت پایانی تغییر درصد
9,990 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,093 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,990 0.00 0.00
اولین قیمت 9,953
قیمت دیروز 9,990
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,883 9,847
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3126870
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 151 9,958 10,099 810 1
1 500 9,936 10,100 9,000 3
1 5,000 9,935 10,234 5,066 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65