داده ها

آخرین معامله 6,093 290.00 5.00
قیمت پایانی 6,003 200.00 3.45
اولین قیمت 5,960
قیمت دیروز 5,803
بازه روز 6,093 5,800
قیمت مجاز 6,093 5,513
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1878939
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 597
حجم معاملات 2.555 میلیون
ارزش معاملات 15.341 میلیارد
ارزش بازار 1.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.555 میلیون 2.505 میلیون
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 260 175
حقیقی 260 174
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 300.15 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 44,108 6,093 0 0 0
1 200 6,090 0 0 0
1 200 6,087 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65