قیمت پایانی تغییر درصد
4,072 103.00 2.60

داده ها

آخرین معامله 4,044 75.00 1.89
قیمت پایانی 4,072 103.00 2.60
اولین قیمت 4,098
قیمت دیروز 3,969
بازه روز 4,150 3,999
قیمت مجاز 4,167 3,771
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 891768
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.443 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,358
حجم معاملات 13.161 میلیون
ارزش معاملات 53.597 میلیارد
ارزش بازار 97.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.969 میلیون 4.839 میلیون
حقوقی 3.193 میلیون 8.322 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 500 297
حقیقی 493 290
حقوقی 7 7
تغییر حقوقی به حقیقی 20.886 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 4,044 4,045 100,000 1
1 300 4,007 4,046 200,000 2
1 5,000 4,005 4,060 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65