قیمت پایانی تغییر درصد
5,826 79.00 1.34

داده ها

آخرین معامله 5,844 61.00 1.03
قیمت پایانی 5,826 79.00 1.34
اولین قیمت 5,988
قیمت دیروز 5,905
بازه روز 6,035 5,650
قیمت مجاز 6,200 5,610
بازه هفته 6,340 5,760
بازه سال - -
P/E 1275894
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.619 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,441
حجم معاملات 35.867 میلیون
ارزش معاملات 208.971 میلیارد
ارزش بازار 256.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.768 میلیون 21.475 میلیون
حقوقی 12.099 میلیون 14.392 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,327 761
حقیقی 2,317 738
حقوقی 10 23
تغییر حقوقی به حقیقی 13.358 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,842 5,846 15,600 2
1 1,000 5,841 5,847 1,250 1
1 1,500 5,840 5,850 47,604 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65