قیمت پایانی تغییر درصد
7,447 152.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 7,450 155.00 2.12
قیمت پایانی 7,447 152.00 2.08
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,295
بازه روز 7,609 7,300
قیمت مجاز 7,659 6,931
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1630893
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.276 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,910
حجم معاملات 33.749 میلیون
ارزش معاملات 251.335 میلیارد
ارزش بازار 178.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.801 میلیون 18.037 میلیون
حقوقی 8.947 میلیون 15.711 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,372 882
حقیقی 1,365 844
حقوقی 7 38
تغییر حقوقی به حقیقی 50.371 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 25,000 7,440 7,440 14,001 2
1 13,000 7,410 7,450 36,011 8
5 10,101 7,400 7,460 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65