قیمت پایانی تغییر درصد
5,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,374 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,266 0.00 0.00
اولین قیمت 5,152
قیمت دیروز 5,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,840 5,284
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1153254
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.815 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 126.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,734 5,360 5,377 32,478 2
2 34,746 5,350 5,378 33,000 3
4 91,000 5,345 5,379 9,100 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65