قیمت پایانی تغییر درصد
4,746 223.00 4.93

داده ها

آخرین معامله 4,749 226.00 5.00
قیمت پایانی 4,746 223.00 4.93
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,523
بازه روز 4,749 4,559
قیمت مجاز 4,127 3,735
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1039374
تعداد سهام 16 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.587 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,541
حجم معاملات 61.993 میلیون
ارزش معاملات 294.203 میلیارد
ارزش بازار 75.936 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.511 میلیون 16.51 میلیون
حقوقی 37.482 میلیون 45.483 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 676 365
حقیقی 655 355
حقوقی 21 10
تغییر حقوقی به حقیقی 37.974 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
158 11.018 میلیون 4,749 5,000 1,000 1
1 419 4,740 5,500 1,000 1
3 8,500 4,730 6,000 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65