قیمت پایانی تغییر درصد
5,279 76.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 5,300 55.00 1.03
قیمت پایانی 5,279 76.00 1.42
اولین قیمت 5,188
قیمت دیروز 5,355
بازه روز 5,350 5,188
قیمت مجاز 5,840 5,284
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1156101
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.815 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 839
حجم معاملات 7.235 میلیون
ارزش معاملات 38.197 میلیارد
ارزش بازار 126.696 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.674 میلیون 6.887 میلیون
حقوقی 3.562 میلیون 348,142
تعداد خرید فروش
مجموع 210 352
حقیقی 208 350
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 16.963 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 68,850 5,260 5,300 38,072 4
1 14,000 5,241 5,329 40,000 2
1 12,249 5,232 5,330 115,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65