قیمت پایانی تغییر درصد
13,245 22.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 13,160 107.00 0.81
قیمت پایانی 13,245 22.00 0.17
اولین قیمت 13,450
قیمت دیروز 13,267
بازه روز 13,470 12,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 14,498 12,708
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 62 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 679
حجم معاملات 1 میلیون
ارزش معاملات 13.247 میلیارد
ارزش بازار 821.19 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1 میلیون 1 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 260 164
حقیقی 260 164
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65