داده ها

آخرین معامله 7,800 61.00 0.79
قیمت پایانی 7,782 43.00 0.56
اولین قیمت 7,700
قیمت دیروز 7,739
بازه روز 7,998 7,686
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 62 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 70,972
ارزش معاملات 552.305 میلیون
ارزش بازار 482.484 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 71,188 71,188
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 25
حقیقی 36 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65