داده ها

آخرین معامله 21,677 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,677 0.00 0.00
اولین قیمت 21,677
قیمت دیروز 21,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,677 20,415
بازه هفته 21,677 20,413
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 36.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 791.211 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,450 20,201 20,301 849 1
2 1,810 20,200 20,400 3,208 1
2 2,000 20,160 20,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65