قیمت پایانی تغییر درصد
2,692 36.00 1.32

داده ها

آخرین معامله 2,715 13.00 0.48
قیمت پایانی 2,692 36.00 1.32
اولین قیمت 2,708
قیمت دیروز 2,728
بازه روز 2,830 2,620
قیمت مجاز 1,979 1,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 417260
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 2.667 میلیون
ارزش معاملات 7.181 میلیارد
ارزش بازار 6.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.169 میلیون 381,384
حقوقی 1.499 میلیون 2.286 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 47 38
حقیقی 43 37
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.119 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,450 2,716 2,796 4,000 2
2 12,000 2,715 2,797 2,500 1
2 16,000 2,712 2,798 8,567 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65