قیمت پایانی تغییر درصد
6,798 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,805 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,798 0.00 0.00
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 6,798
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,805 6,157
بازه هفته 6,805 6,123
بازه سال - -
P/E 1053690
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
80 544,134 6,805 7,146 11,775 2
1 150 6,804 7,410 700 1
1 300 6,803 7,490 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65