قیمت پایانی تغییر درصد
1,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,705 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,719 0.00 0.00
اولین قیمت 1,780
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,979 1,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 266445
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.954 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,701 1,709 12,500 1
4 12,400 1,699 1,720 62,307 2
5 32,900 1,698 1,739 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65