قیمت پایانی تغییر درصد
2,443 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,414 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,443 0.00 0.00
اولین قیمت 2,414
قیمت دیروز 2,443
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,565 2,321
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 378665
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 1,100 2,414 17,000 1
0 0 0 2,470 5,000 1
0 0 0 2,520 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65