قیمت پایانی تغییر درصد
1,523 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,532 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,523 0.00 0.00
اولین قیمت 1,530
قیمت دیروز 1,523
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,979 1,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 236065
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.503 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,528 1,533 10,000 2
1 5,000 1,521 1,535 27,967 1
2 20,692 1,520 1,538 79,095 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65