قیمت پایانی تغییر درصد
1,386 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,386 0.00 0.00
اولین قیمت 1,380
قیمت دیروز 1,386
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,461 1,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 214830
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,450 1,345 1,389 21,800 1
2 71,600 1,344 1,390 14,183 1
1 7,422 1,341 1,398 60,004 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65