داده ها

آخرین معامله 5,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,835 0.00 0.00
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,835
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,031 5,457
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 414285
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.503 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 5,886 5,900 16,800 1
1 1,700 5,880 5,910 16,800 1
1 5,000 5,850 5,919 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65