داده ها

آخرین معامله 5,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,460 0.00 0.00
اولین قیمت 5,476
قیمت دیروز 5,460
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 387660
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,461 5,480 5,517 300 1
2 2,850 5,455 5,520 300 1
1 281 5,454 5,525 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65