قیمت پایانی تغییر درصد
35,953 1,801.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 35,867 1,887.00 5.00
قیمت پایانی 35,953 1,801.00 4.77
اولین قیمت 35,867
قیمت دیروز 37,754
بازه روز 36,700 35,867
قیمت مجاز 39,641 35,867
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2552663
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,334
حجم معاملات 2.645 میلیون
ارزش معاملات 95.088 میلیارد
ارزش بازار 21.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.595 میلیون 2.061 میلیون
حقوقی 50,000 583,882
تعداد خرید فروش
مجموع 701 223
حقیقی 700 221
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 19.195 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 37,446 35,867 35,900 1,374 2
0 0 0 36,000 40,572 6
0 0 0 36,180 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65