قیمت پایانی تغییر درصد
35,418 1,727.00 4.65

داده ها

آخرین معامله 35,649 1,496.00 4.03
قیمت پایانی 35,418 1,727.00 4.65
اولین قیمت 37,150
قیمت دیروز 37,145
بازه روز 37,150 35,288
قیمت مجاز 39,002 35,288
بازه هفته 39,679 39,679
بازه سال - -
P/E 2514678
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 748
حجم معاملات 1.945 میلیون
ارزش معاملات 68.884 میلیارد
ارزش بازار 21.261 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 879,440 1.657 میلیون
حقوقی 1.065 میلیون 287,821
تعداد خرید فروش
مجموع 347 214
حقیقی 346 211
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 27.542 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 35,311 35,794 1,000 1
1 3,850 35,305 35,795 1,800 1
1 2,000 35,293 35,796 4,103 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65