داده ها

آخرین معامله 24,391 1,161.00 5.00
قیمت پایانی 24,391 1,161.00 5.00
اولین قیمت 24,391
قیمت دیروز 23,230
بازه روز 24,391 24,391
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1731761
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 247,582
ارزش معاملات 6.039 میلیارد
ارزش بازار 14.642 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 247,582 247,582
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 43
حقیقی 12 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
365 4.435 میلیون 24,391 0 0 0
1 400 24,390 0 0 0
1 500 24,389 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65