داده ها

آخرین معامله 6,210 67.00 1.09
قیمت پایانی 6,263 120.00 1.95
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,143
بازه روز 6,300 6,201
قیمت مجاز 6,450 5,836
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 444673
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 105
حجم معاملات 647,298
ارزش معاملات 4.054 میلیارد
ارزش بازار 3.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 647,298 647,298
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 31
حقیقی 72 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,215 6,210 6,220 32,830 2
1 4,792 6,209 6,230 1,500 1
1 6,954 6,205 6,250 55,779 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65