قیمت پایانی تغییر درصد
33,200 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,925 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,200 0.00 0.00
اولین قیمت 34,296
قیمت دیروز 33,200
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,389 32,925
بازه هفته 35,749 31,500
بازه سال - -
P/E 2357200
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 32,600 32,925 60,538 7
1 35 31,827 32,998 400 1
2 68 31,501 33,120 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65