داده ها

آخرین معامله 6,042 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,048 0.00 0.00
اولین قیمت 6,180
قیمت دیروز 6,048
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 429408
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.631 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,803 6,042 95,445 6
3 120,000 5,700 6,080 10,000 1
1 392 5,550 6,130 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65