داده ها

آخرین معامله 6,527 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,379 0.00 0.00
اولین قیمت 6,510
قیمت دیروز 6,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,697 6,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1881805
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 255.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,688 5,750 1
0 0 0 6,900 1,000 1
0 0 0 6,924 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65