قیمت پایانی تغییر درصد
16,251 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,562 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,251 0.00 0.00
اولین قیمت 16,799
قیمت دیروز 16,251
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,444 15,784
بازه هفته 17,350 15,902
بازه سال - -
P/E 4794045
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 16,560 16,562 924 2
1 20,000 16,510 16,590 21,872 2
1 100 16,350 16,595 2,352 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65