قیمت پایانی تغییر درصد
6,813 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,813 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,813 0.00 0.00
اولین قیمت 6,813
قیمت دیروز 6,813
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,111 6,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2009835
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 272.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
53 456,693 6,813 0 0 0
2 1,350 6,812 0 0 0
1 150 6,811 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65