قیمت پایانی تغییر درصد
7,088 11.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 7,031 46.00 0.65
قیمت پایانی 7,088 11.00 0.16
اولین قیمت 7,189
قیمت دیروز 7,077
بازه روز 7,189 7,031
قیمت مجاز 7,111 6,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2090960
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 187,662
ارزش معاملات 1.33 میلیارد
ارزش بازار 283.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 187,662 69,165
حقوقی 0 118,497
تعداد خرید فروش
مجموع 51 20
حقیقی 51 19
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 839.907 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,639 7,031 7,174 20,856 1
1 5,000 7,026 7,175 35,689 1
1 150 7,013 7,178 772 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65