قیمت پایانی تغییر درصد
17,123 805.00 4.49

داده ها

آخرین معامله 17,032 896.00 5.00
قیمت پایانی 17,123 805.00 4.49
اولین قیمت 18,199
قیمت دیروز 17,928
بازه روز 18,199 17,032
قیمت مجاز 18,824 17,032
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5051285
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 291
حجم معاملات 659,398
ارزش معاملات 11.291 میلیارد
ارزش بازار 1.199 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 659,398 659,398
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 122 41
حقیقی 122 41
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,729 17,032 17,480 1,000 1
0 0 0 17,485 849 1
0 0 0 17,486 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65