داده ها

آخرین معامله 10,645 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,291 0.00 0.00
اولین قیمت 10,200
قیمت دیروز 10,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,805 9,777
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3035845
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 411.64 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,700 10,700 900 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65