قیمت پایانی تغییر درصد
7,217 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,217 0.00 0.00
اولین قیمت 7,122
قیمت دیروز 7,217
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,111 6,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2129015
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 288.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 7,220 7,390 300 1
2 20,000 7,200 7,399 1,350 1
1 20,000 7,155 7,400 2,001 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65