قیمت پایانی تغییر درصد
15,438 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,492 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,438 0.00 0.00
اولین قیمت 15,492
قیمت دیروز 15,438
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,198 14,898
بازه هفته 15,492 15,047
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 771.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 217,470 15,198 0 0 0
1 294 15,196 0 0 0
1 1,000 14,917 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65