قیمت پایانی تغییر درصد
8,081 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,057 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,081 0.00 0.00
اولین قیمت 8,898
قیمت دیروز 8,081
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 8,899 8,353
بازه سال - -
P/E 7119361
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,612

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,500 7,990 8,057 274,888 29
1 140 7,980 8,058 460 1
1 17,000 7,951 8,250 2,579 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65