قیمت پایانی تغییر درصد
3,984 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,931 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,984 0.00 0.00
اولین قیمت 4,120
قیمت دیروز 3,984
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3509904
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,612

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.195 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,926 3,980 1,631 2
1 95 3,920 3,999 10,000 1
1 450 3,911 4,000 220 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65