قیمت پایانی تغییر درصد
3,376 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,376 0.00 0.00
اولین قیمت 3,432
قیمت دیروز 3,376
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,544 3,208
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2974256
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 154,560

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.013 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,000 3,230 3,480 300 1
0 0 0 3,557 3,000 1
0 0 0 3,559 5,850 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65