قیمت پایانی تغییر درصد
2,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,388 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,353 0.00 0.00
اولین قیمت 2,405
قیمت دیروز 2,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,486 2,250
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2072993
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 215,610

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 705.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,509 2,315 2,394 37,849 1
1 2,500 2,313 2,395 7,000 2
3 44,809 2,312 2,396 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65