قیمت پایانی تغییر درصد
11,689 601.00 4.89

داده ها

آخرین معامله 11,676 614.00 5.00
قیمت پایانی 11,689 601.00 4.89
اولین قیمت 11,700
قیمت دیروز 12,290
بازه روز 12,000 11,676
قیمت مجاز 12,904 11,676
بازه هفته 12,422 12,371
بازه سال - -
P/E 10298009
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 177
حجم معاملات 747,612
ارزش معاملات 8.739 میلیارد
ارزش بازار 3.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 747,612 747,612
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 113 27
حقیقی 113 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,676 1.276 میلیون 130
0 0 0 11,677 5,930 1
0 0 0 11,678 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65