قیمت پایانی تغییر درصد
3,497 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,569 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,497 0.00 0.00
اولین قیمت 3,429
قیمت دیروز 3,497
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3080857
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,612

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,561 3,574 4,018 1
1 297 3,527 3,575 1,000 1
1 3,000 3,521 3,577 7,890 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65