قیمت پایانی تغییر درصد
9,335 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,336 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,335 0.00 0.00
اولین قیمت 9,336
قیمت دیروز 9,335
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,336 8,448
بازه هفته 9,336 8,100
بازه سال - -
P/E 8224135
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 565,884 9,336 14,744 100,341 3
1 2,794 9,335 0 0 0
1 1,068 9,331 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65