قیمت پایانی تغییر درصد
2,650 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,653 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,650 0.00 0.00
اولین قیمت 2,653
قیمت دیروز 2,650
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,301 2,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2334650
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 87,199

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 318 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,276 2,653 2,817 4,000 1
1 2,000 2,582 3,000 600 1
1 5,344 2,581 3,049 4,930 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65