داده ها

آخرین معامله 5,882 265.00 4.72
قیمت پایانی 5,994 377.00 6.71
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,617
بازه روز 6,160 5,755
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 217.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 1.171 میلیون
ارزش معاملات 7.021 میلیارد
ارزش بازار 1.304 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.172 میلیون 1.172 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 105 103
حقیقی 105 103
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65