قیمت پایانی تغییر درصد
4,863 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,812 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,863 0.00 0.00
اولین قیمت 4,890
قیمت دیروز 4,863
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,068 4,586
بازه هفته 4,779 4,343
بازه سال - -
P/E 1483215
تعداد سهام 80.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 393.028 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 490 4,812 4,912 1,000 1
1 500 4,762 4,915 10,821 1
4 12,477 4,720 4,918 5,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65