قیمت پایانی تغییر درصد
5,899 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,894 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,899 0.00 0.00
اولین قیمت 6,204
قیمت دیروز 5,899
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,687 5,147
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1799195
تعداد سهام 80.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 476.757 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,894 463,482 37
0 0 0 5,896 5,471 2
0 0 0 6,100 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65