داده ها

آخرین معامله 6,270 3.00 0.05
قیمت پایانی 6,261 12.00 0.19
اولین قیمت 6,205
قیمت دیروز 6,273
بازه روز 6,300 6,205
قیمت مجاز 5,982 5,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 313050
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 91,274

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 321,595
ارزش معاملات 2.014 میلیارد
ارزش بازار 1.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 321,595 321,595
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 86
حقیقی 43 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,271 6,289 1,000 1
1 982 6,270 6,290 400 1
1 1,000 6,261 6,297 29,430 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65