داده ها

آخرین معامله 6,296 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,269 0.00 0.00
اولین قیمت 6,399
قیمت دیروز 6,269
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,645 6,013
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 313450
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.269 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,300 6,300 28,936 4
2 2,486 6,250 6,309 5,240 2
1 4,013 6,220 6,320 8,758 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65