داده ها

آخرین معامله 5,726 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,755 0.00 0.00
اولین قیمت 5,780
قیمت دیروز 5,755
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,119 5,537
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287750
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,204 5,726 5,726 1,000 1
2 6,000 5,700 5,790 1,000 1
1 2,350 5,699 5,800 14,848 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65