داده ها

آخرین معامله 21,041 1,107.00 5.00
قیمت پایانی 21,044 1,104.00 4.98
اولین قیمت 21,311
قیمت دیروز 22,148
بازه روز 21,311 21,041
قیمت مجاز 23,255 21,041
بازه هفته 24,699 21,293
بازه سال - -
P/E 1052200
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 392
حجم معاملات 908,999
ارزش معاملات 19.129 میلیارد
ارزش بازار 4.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 658,999 908,999
حقوقی 250,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 149 75
حقیقی 148 75
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.261 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 20,907 21,041 77,828 12
1 500 20,777 21,050 1,704 1
1 1,000 20,776 21,100 84 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65