قیمت پایانی تغییر درصد
27,174 1,344.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 27,700 818.00 2.87
قیمت پایانی 27,174 1,344.00 4.71
اولین قیمت 27,450
قیمت دیروز 28,518
بازه روز 28,250 27,093
قیمت مجاز 29,943 27,093
بازه هفته 26,329 25,000
بازه سال - -
P/E 1358700
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 697
حجم معاملات 1.924 میلیون
ارزش معاملات 52.27 میلیارد
ارزش بازار 5.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.924 میلیون 1.924 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 237 211
حقیقی 237 211
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 7,000 27,888 27,888 9,217 9
1 16,000 27,375 27,950 500 1
1 13,400 27,261 27,955 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65