داده ها

آخرین معامله 8,080 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,120 0.00 0.00
اولین قیمت 8,010
قیمت دیروز 8,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,982 5,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 406000
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 91,274

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.643 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 8,081 8,139 3,000 1
1 1,514 8,080 8,140 13,000 1
1 1,053 8,077 8,149 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65