قیمت پایانی تغییر درصد
2,378 8.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 2,389 3.00 0.13
قیمت پایانی 2,378 8.00 0.34
اولین قیمت 2,373
قیمت دیروز 2,386
بازه روز 2,400 2,315
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1243694
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 79,871
ارزش معاملات 188.821 میلیون
ارزش بازار 713.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 79,871 79,871
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 15
حقیقی 25 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,467 2,351 2,389 1,917 1
1 1,000 2,330 2,390 10,500 2
2 2,500 2,321 2,392 866 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65