قیمت پایانی تغییر درصد
7,233 6.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 7,138 89.00 1.23
قیمت پایانی 7,233 6.00 0.08
اولین قیمت 7,513
قیمت دیروز 7,227
بازه روز 7,549 7,138
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3782859
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 292
حجم معاملات 1.511 میلیون
ارزش معاملات 10.928 میلیارد
ارزش بازار 2.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 960,823 1.511 میلیون
حقوقی 550,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 73
حقیقی 74 73
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.978 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 6,667 7,138 1.035 میلیون 54
1 500 6,601 7,161 788,726 16
1 2,000 6,596 7,250 27,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65