قیمت پایانی تغییر درصد
14,709 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,709 0.00 0.00
اولین قیمت 14,560
قیمت دیروز 14,709
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,088 13,652
بازه هفته 14,999 12,848
بازه سال - -
P/E 7692807
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 14,413 14,700 5,502 1
1 407 14,380 14,735 1,500 1
1 2,521 14,150 14,800 11,666 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65