قیمت پایانی تغییر درصد
3,486 13.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 3,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,486 13.00 0.37
اولین قیمت 3,450
قیمت دیروز 3,473
بازه روز 3,620 3,311
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1823178
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 379
حجم معاملات 2.018 میلیون
ارزش معاملات 7.035 میلیارد
ارزش بازار 1.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.018 میلیون 1.763 میلیون
حقوقی 0 255,340
تعداد خرید فروش
مجموع 138 87
حقیقی 138 86
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 890.115 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,417 3,473 7,603 1
1 17,000 3,410 3,480 8,700 2
1 4,770 3,405 3,495 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65