قیمت پایانی تغییر درصد
2,562 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,562 0.00 0.00
اولین قیمت 2,577
قیمت دیروز 2,562
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1339926
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 768.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,521 2,555 3,068 1
2 5,531 2,520 2,560 500 1
1 3,800 2,511 2,563 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65