قیمت پایانی تغییر درصد
2,633 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,633 0.00 0.00
اولین قیمت 2,601
قیمت دیروز 2,633
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,483 2,247
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1377059
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,508

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 789.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 453 2,520 2,558 5,000 2
1 1,650 2,515 2,595 5,280 2
1 5,000 2,512 2,598 5,487 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65