قیمت پایانی تغییر درصد
8,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,140 0.00 0.00
اولین قیمت 8,069
قیمت دیروز 8,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,917 8,069
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4257220
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.442 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12 8,429 8,440 800 1
1 860 8,301 8,445 50,000 1
1 200 8,300 8,450 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65