داده ها

آخرین معامله 2,384 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,389 0.00 0.00
اولین قیمت 2,485
قیمت دیروز 2,389
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,508 2,270
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1249447
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 193,723

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 716.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,023 2,530 2,500 1
0 0 0 2,600 1,000 1
0 0 0 2,629 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65