قیمت پایانی تغییر درصد
2,125 35.00 1.62

داده ها

آخرین معامله 2,123 37.00 1.71
قیمت پایانی 2,125 35.00 1.62
اولین قیمت 2,136
قیمت دیروز 2,160
بازه روز 2,160 2,087
قیمت مجاز 2,268 2,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1111375
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 239,693

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 202,003
ارزش معاملات 427.875 میلیون
ارزش بازار 637.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 202,003 202,003
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 10
حقیقی 26 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 52,867 2,123 2,179 600 1
1 5,000 2,115 2,180 6,500 2
1 5,000 2,111 2,185 2,754 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65